Visa

Wij hebben een aantal visa-aanvragen laten lopen via reisbureau Dimsum in Nederland. Bijvoorbeeld voor Iran, Turkmenistan, Oezbekistan. Je bent dan wel verplicht om een paar nachten in een hotel te slapen (tegendeal), maar makkelijk was dat wel.

Een alternatief is Stantours http://www.stantours.com/ Je hoort verschillende verhalen over hun betrouwbaarheid en prijs. Zij hebben ons visum voor Rusland geregeld en dat verliep werkelijk supergemakkelijk. Zij waren op dat vlak ook een stuk goedkoper dan Dimsum.

Met Dimsum hebben we van tevoren afgestemd wat zij voor ons konden betekenen. De echte aanvraag hebben we pas onderweg geregeld. Voor Iran alternatief: www.iransilkroad.nl/visum

Verder alvast omdat er veel onduidelijkheid heerst iets over het Russische visum. Hier het document waar je aan moet voldoen voor wat betreft registratie en melden in Rusland. Daarin staan ook de belangrijke links verder, indien nodig.

Voor de Altai republiek en Siberië hebben wij geen verdere permits aangevraagd, dit is niet nodig als je richting grens met Mongolië rijdt. In de Lonely Planet staat dit onjuist vermeld.

 

 

De geldigheidsduur van visa is beperkt (vaak max 3 maanden) waardoor het onmogelijk is om alle visa voor aanvang van de reis aan te vragen. Daarbij verlangen een aantal landen een uitnodigingsbrief op basis waarvan je een visum aan kunt vragen.

Omdat een aantal landen waar wij doorheen reizen "lastig" zijn en berucht zijn om hun langdurige procedures (we hebben verhalen van reizigers gelezen die onderweg langer dan een maand moesten wachten op het gewenste visum, en meestal is dat net niet de leukste stad), proberen we dit tijdens onze reis te omzeilen en laten we een aantal zaken regelen door Dim-Sum reizen. Terwijl wij rondreizen regelen zij de uitnodigingsbrieven voor Oezbekistan, Turkmenistan en Iran en mailen die naar ons zodat wij geen last (hopen te) krijgen van tijdvretende aanvraagprocedures. Voor Rusland hebben we gekozen voor Stantours, gewoon prijstechnisch beter.

 

Voor de reis regelen wij de visa van Syrië, Sudan en Ethiopië. Saoedi Arabië is helaas niet gelukt om een lang visum te krijgen, ook zakelijk dus niet. En transit in 3 dagen hadden wij geen zin in.

 

Mocht het nodig zijn, dan gebruiken wij ons tweede paspoort. In Addis Ababa bijvoorbeeld zitten de meeste ambassades op een rij in een lange straat. Daar kunnen wij mooi tegelijk Oeganda en Rwanda aanvragen. In Oost Afrika krijg je trouwens de meeste visa ook gewoon aan de grens.

Let wel op dat je tweede paspoort zo laat mogelijk aanvraagt. Het is slechts 2 jaar geldig en moet voor visa aanvragen vaak nog een halfjaar geldig zijn als je het land weer verlaat.

  

Tweede paspoort

Er bestaan twee soorten paspoorten: het nationale paspoort (het gebruikelijke) en het zakenpaspoort (dubbel aantal pagina’s voor stempels en visa). Daarnaast kun je onder bepaalde voorwaarden over twee paspoorten beschikken en natuurlijk ook nog de ID kaart voor alleen Europa.

Om voor een tweede paspoort in aanmerking te komen moet je een verklaring kunnen overleggen waaruit blijkt dat het noodzakelijk is dat je vanuit een zakelijk oogpunt over een tweede paspoort moet beschikken. Bijv. dat je vanuit een bedrijf in korte tijd veel landen bezoekt waarvoor visa noodzakelijk zijn. Of dat je voor je werk naar landen reist die met elkaar in conflict leven en toegang weigeren wanneer zichtbaar wordt dat je het "foute" land bezocht hebt. Zo wordt het bijv. knap lastig om na het bezoeken van Israel een aantal Arabische landen te bezoeken. Alhoewel dat tegenwoordig best meevalt.

Wij hebben, voordat wij de aanvraag indienden, uitvoerig telefonisch advies ingewonnen bij onze gemeente (moet je echt doen!). Dan wordt duidelijk op welke wijze het verzoek getoetst wordt en aan welke eisen het moet voldoen. Ook al gaat het om landelijke richtlijnen, de uitvoering is per gemeente verschillend.

Uit dit gesprek bleek dat onze gemeente de aanvraag niet toetst, dat zij geen onderbouwing (bijv. uitnodigingsbrieven) verlangen en dat zij graag een overtuigende schriftelijke aanvraag (met handtekeningen en stempels) willen zien.

Wij hebben op basis van deze informatie een overtuigend verzoek opgesteld waarin we benadrukt hebben wat ons zakelijk belang is van deze reis en waarom het onvoormijdelijk is dat wij beiden over twee paspoorten dienen te beschikken. Deze verklaring, voorzien van meerdere handtekeningen en stempels, heeft de kritische blik van de medewerker van de gemeente doorstaan en op een allervriendelijkste wijze zijn wij in het bezit gekomen van een tweede paspoort. Wij hebben een vreugdesprongetje gemaakt bij het verlaten van het gemeentehuis.

 

Carnet de passage

Een aantal landen die wij willen bezoeken verlangen dat wij onze auto officiëel invoeren en uitvoeren, tenzij we beschikken over een carnet de passage (= internationaal douanedocument). Het carnet de passage is een garantie voor de overheid van een land dat onze auto weer wordt uitgevoerd binnen de geldigheidsduur (meestal een jaar) van het carnet en dat, wanneer onze auto achterblijft in het land (bijv. omdat we onze auto verkocht hebben, of bij diefstal, of onherstelbare schade) de verschuldigde invoerrechten en belastingen alsnog betaald worden.

Ondanks het Carnet de passage wat we hadden werd van ons ook nog een borg verlangd in VAE, de Emiraten Dubai. Waarschijnlijk had dit te maken met de aankomst per boot. Zie evt. pag. Dubai,verschepen. onderaan de bladzijde.

Het carnet de passage wordt verstrekt door de Duitse organisatie ADAC. Zij verlangen een borg waarvan de hoogte afhankelijk is van de waarde (die je overigens zelf bepaalt) van de auto. Wij vinden onze auto gelukkig niet zo waardevol. Deze borg kun je op twee manieren voldoen: door het te storten op een (renteloze) rekening van het ADAC, of door een garantieverklaring te regelen bij een bank. Het voordeel van het eerste is het gemak: je stort, stuurt een verzoek op en je bent klaar. Het voordeel van het tweede is dat je het geld op een eigen rekening -uiteraard staat het geld wel vast voor de periode waarvoor de garantieverklaring geldt- hebt staan en dat je daar rente over ontvangt. De ADAC geeft op hun site aan dat zij als voorwaarde stellen dat de garantieverklaring wordt verstrekt door een Duitse bank. Bij navraag blijkt dat ze ook een verklaring accepteren van onze eigen internationale Rabobank. De Rabobank is in ons geval ook de enige bank die mee wilde werken aan deze garantieverklaring. Alle andere banken hadden allerlei (voor ons abrakadabra) redenen waarom zij geen verklaring konden geven. Het nadeel van de garantieverklaring is -je raadt het vast al- het gedoe dat je er mee hebt. Wij hebben het (op een gegeven moment heb je er al zoveel tijd in gestopt dat het zónde is om te stoppen) geregeld met een garantieverklaring.

Verklaring tweede chauffeur: De auto staat op naam van Emiel, datzelfde geldt dan automatisch ook voor het carnet de passage. Voor het geval dat het, om wat voor reden dan ook, niet anders kan dan dat Saskia zonder Emiel de grens passeert hebben we door het ADAC een verklaring laten opstellen waarin geregeld is dat Saskia hiertoe gemachtigd is.

 

verzekeringen, overige zaken

 

Reisverzekering

We vinden het oprecht bizar dat je een jaar lang kunt leven in andere landen en onder andere omstandigheden, terwijl de risico’s gedekt zijn zoals bij een normale kortdurende vakantie. Toch is dit het geval.

In tegenstelling tot de meeste andere doorlopende reisverzekeringen dekt onze verzekering een aaneengesloten reisduur van een jaar. Onze reisverzekering kun je alleen afsluiten wanneer je bankiert bij Van Lanschot Bankiers. Wij bankieren overal, maar niet bij deze bank. Maar ons studentenreisverzekeringetje dat wij ooit hebben afgesloten is na -tig- overnames, nu als serviceproduct in handen van de Van Lanschot Bankiers. Vandaar dat wij nu mee mogen profiteren van de privileges van deze bank.

Daarnaast hebben we een doorlopende annuleringsverzekering. Om persoonlijke redenen hebben wij deze verzekering een aantal jaren geleden afgesloten. De reden dat we dit niet hebben opgezegd is, dat het niet kostbaar is en dat deze verzekering bijv. terugkeer naar Nederland regelt op het moment dat familieleden in de tweede graad (en derde graad????)–broers en zussen- iets overkomt.

 

Autoverzekering

Deze hebben we proberen te regelen in Nederland. Eigenlijk maar 1 persoon die dat allemaal doet (ook voor de andere bedrijven) en dat is mevrouw Alessie. Erg vriendelijk en behulpzaam maar zorg dat ze alles regelt. Verzekeringen zijn in NL erg duur als je het vergelijkt met wat reizigers uit onze buurlanden betalen.

Onderweg moet je voor verschillende landen soms ook weer een eigen verzekering afsluiten. vaak kan dat aan de grens, niet altijd.

Groene kaarten zijn meestal nu ook geldig voor Rusland.

 

Het ís mogelijk om de auto onderweg te verzekeren. Voor sommige landen is het best betaalbaar, maar voor andere landen wordt een som in rekening gebracht die ongeveer gelijk staat aan de helft van de waarde van de auto. En mocht er dan iets gebeuren, dan wordt een eigen risico gerekend ter hoogte van ongeveer de andere helft van de waarde van de auto. Onze auto rijdt dus onverzekerd rond.

Uiteindelijk hebben wij wel een aansprakelijkheidsverzekering (WA Liability) aangeschaft. Duur. Maar kan het gemakkelijker maken wanneer je bij een ongeluk betrokken raakt. Met zo’n verzekering word je door de politie minder snel vast gezet in een cel. En een hotelkamertje zal dan ook niet altijd prettig zijn, maar toch net effe beter…

Ook stelt bijna elk land het verplicht om zo’n verzekering aan te schaffen, echter lokaal zijn ze meestal veel goedkoper (en de verzekerde som lager, risico op bijbetalen). Bij Lonely Planet beloven ze nog steeds een forse beloning voor diegene die kan aantonen ook daadwerkelijk iets uitgekeerd te hebben gekregen van zo’n verzekering…

Bij sommige landen moet je trouwens nog steeds zo’n verzekering kopen ook al heb je een betere. Ook konden wij geen wereld dekking krijgen.

Vanaf Tanzania naar Centraal Azië hebben we ook een Casco verzekering (All-Risk). Dit hebben we onderweg geregeld omdat we toen opeens een aantrekkelijk voorstel kregen van de maatschappij, maar ook omdat we nog door risicovollere gebieden reizen (bijv. Rusland).

 

 

Ziektekosten

Deze ziektekostenverzekering is geregeld via het werk van Saskia en loopt automatisch door tijdens het onbetaald verlof. Vaak is het ook een voorwaarde voor je reisverzekering.

 

Pensioen

Bij het pensioenfonds waar Saskia bij aangesloten is, is het doorbetalen van pensioen tijdens een periode van onbetaald verlof een vrijwillige keuze. Omdat zij er niet voor kiest om het pensioen door te laten lopen hebben we een gratis risicodekking aangevraagd. Hiermee is het partnerpensioen (maar ook de garanties bij arbeidsongeschiktheid) zeker gesteld. En ook al is het gratis en biedt het pensioenfonds dit royaal aan: wanneer je niets meldt/aanvraagt vervalt de dekking.

WW/WIA Hier hebben we niets in hoeven regelen. In de WW en de WIA is geregeld dat het onbetaald verlof geen nadelige gevolgen heeft voor de hoogte van een eventuele uitkering.

  

 

Verklaring goed gedrag

Tja, schijn je soms volgens bepaalde reizigers nodig te hebben. Moet je vrij specifiek aan vragen.

Hebben we uiteindelijk niet meer geregeld.