Misschien lijkt het ongelooflijk, maar toch is het waar:

                                                               Met hond of kat is makkelijker dan met mens !

 

We kwamen er snel achter dat het best heel wat uitzoekwerk is waar je aan moet voldoen wil je zelf een land binnen komen. Met name in het nabije Azië. Dus, buiten een geldig paspoort, ook een uitnodigingsbrief en een aantal hotelovernachtigingen verplicht, en je route van dag tot dag doorgeven en een visum kopen en ... etc.

Laat staan dat je er achter komt waar je auto aan moet voldoen. Twee gevaren driehoeken, alle reservelampjes bij je hebben (incl. binnenverlichting), rode plakkers op de achterkant ... etc.

 

Maar ieder land anders ! En waar vindt je al die informatie ? Juist zoeken ! Her en der op internet of Ambasade of gewoon "dat zie je daar dan wel" (alleen is dat vaak bij die politiepost...)

 

Hier wel een link met iets: http://www.adcidl.com/Driving-overseas.html

 

 

Nou, voor onze huisdieren is dat anders geregeld ! Zie hier alle info ! Overzichtelijk per land (dus bv. ook Saoedie Arabië waar je vanuit NL al helemaal geen visum voor krijgt.)

 

Dus een compleet overzicht voor de invoer (en uitvoer of herhaalde invoer in Nederland) van je hond, kat en/of fret als je die meeneemt naar het buitenland. Alle eisen en regels, compleet met mailadres en telefoonnummer van de verantwoordelijke persoon in dat land.

 

Handig,  niet ???  Vraag me alleen af waarom ze dat niet voor mensen hebben.....

 

Daarnaast hier als extra informatie: de complete folder met adviezen als je met je huisdier op vakantie gaat ! Info over entingen, ziektes zoals babesiose, hartworm en lyme, lintwormen en mijten en nog veel meer.

Zie ook evt. www.licg.nl met veel info, niet alleen over gezelschapsdieren mee naar het buitenland.

http://www.licg.nl/x3/praktisch/reizen-en-vakantie/invoereisen/invoereisen-per-land-buiten-europa.html

 

 

Mocht je van uit het buitenland een dier mee naar Nederland willen nemen: Hier vind je alle eisen hoe dit te regelen en of het kan: Invoer gezelschapsdieren.

Nog meer regels: Dieren verplaatsen over een grens.

 

Oh ja en als U zelf wilt weten of de chip bij Uw huisdier goed geristreerd is, kijk dan even op deze site en vul het chipnummer van uw hond, kat of paard in: chipnummer.

 

Trouwens, als je al met je huisdier hond of kat op reis gaat en je wilt hem toch los laten lopen zonder dat je hem kwijt raakt: gebruik een GPS tracker of de Astro 220. Hiermee lokaliseer je je allerliefste tot wel 11 km. in de buurt. Werkt natuurlijk ook voor een tas of andere zaken. Zie voor meer uitleg: Navigatie.

  

Huisdieren mee naar het buitenland, alle invoer en uitvoer eisen voor hond en kat en fret overzichtelijk per land gerangschikt.

 

Hieronder volgt de lijst van landen waarvan bekend is waar een hond en/of kat aan moet voldoen voor wat betreft de hondsdolheid entingen, vaccinatieboekje, chip-eisen etc. alvorens het dier een buitenland binnen mag.

 

Algemene informatie:

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen voorbehouden

Dierenartsenpraktijk Berghem, 0412-403218

Emiel Brouwers

 

PS: Echt alles gelezen ????

 

 

 

Invoereisen hond/ kat/ fret – laatst gewijzigd 12-02-2010
t.o.v. de lijst d.d. 18-08-2009 zijn in de volgende landen wijzigingen aangebracht:

Japan, Nederlandse Antillen, Taiwan, Thailand, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika

Naar EU-verordening 2003/998/EC

 

Vanaf 3 juli 2004 gelden voor het vervoer van honden, katten en fretten binnen de Europese
 Unie de volgende algemene regels:

- De dieren moeten in het bezit zijn van een paspoort volgens Europees model;
- De dieren moeten gevaccineerd zijn tegen Rabiës;
- De dieren moeten geïdentificeerd zijn.

 

Het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zweden en Malta hebben nog aanvullende eisen. Landen die geen lid zijn van de EU hebben hun eigen eisen voor de invoer van gezelschapsdieren.

 

Titer bepaling op Rabiës antilichamen

Het bloed voor de titerbepaling dient per post naar een EU erkend laboratorium opgestuurd te worden.
Klik hier voor een lijst van EU erkende laboratoria. In Nederland is dit het Centraal Veterinair Instituut
(CVI) te Lelystad . Bereikbaar via de afdeling DSU op telnr. 0320 – 238 302 of dsu.cvi@wur.nl.

 

Konijnen, kleine knaagdieren, vogels, vissen en amfibieën en reptielen
Voor het niet-commercieel verkeer van deze dieren zijn geen geharmoniseerde EU-eisen. In veel gevallen is een door de dierenarts afgegeven gezondheidsverklaring voldoende. Voor specifieke informatie kan het beste contact worden gezocht met de ambassade van het land van bestemming.

 

Dieren jonger dan 3 maanden
De invoer dieren jonger dan 3 maanden is per lidstaat geregeld. Een aantal landen laten dieren jonger dan 3 maanden niet toe. De eigenaar kan hierover informeren bij de ambassade van het land van bestemming (www.ambassade.pagina.nl). Voor import naar Nederland geldt dat deze dieren toegelaten worden mits geïdentificeerd en voorzien van een EU paspoort plus een mondelinge verklaring dat het jong is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is geweest met dieren die mogelijk besmet waren met Rabiës. De douane legt deze verklaring schriftelijk vast. Het jonge dier mag ook de grens over vergezeld van het moederdier waarvan het nog afhankelijk is.

Zie de bijsluiter van het vaccin wanneer een dier voor het eerst gevaccineerd mag worden. Na primovaccinatie geldt binnen de EU een wachtermijn van 21 dagen!

 

Voor informatie over de import van levende dieren uit landen van buiten de EU naar Nederland,
raadpleeg de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) via Import Veterinair Online (IVO):
http://wisdom.vwa.nl/ivo/Start.do of neem rechtstreeks contact op: 078 – 6112100 / import@vwa.nl

De invoereisen van landen die niet in deze lijst staan kunnen via de website van IATA geraadpleegd worden (www.iatatravelcentre.com > Country Information > Select your destination > Customs Rules; more information > Pets)

 

Export handelszendingen honden/ katten /fretten naar andere lidstaten

Bij het intraverkeer van handelszendingen van honden/katten en fretten moet vanaf januari 2009 de zending door de VWA gecertificeerd worden. Onder handelsverkeer verstaan we zendingen van een partij dieren met het oog op verhandeling. Hieronder vallen ook alle zendingen van meer dan 5 dieren.

De handelaar/exporteur moet hiervoor een aanvraag doen bij het regiokantoor van de VWA.

Naast de gebruikelijke eisen die aan de dieren gesteld worden (paspoort, rabiësvaccinatie etc.), moet de vervoerder van de dieren voldoen aan de transportverordening (vergunning als transporteur en bij lang transport goedkeuring transportmiddel). Het afgeven van een paspoort en het invullen de gezondheidsverklaring (24 uur voor vertrek) in het paspoort, door de praktiserend dierenarts, is voor deze zendingen dus niet meer voldoende. Voor meer informatie: www.vwa.nl.

 

Legalisatie van de reisdocumenten kan op afspraak bij de regiovestiging van de VWA:
Klik hier voor een lijst van regiovestigingen


ALGERIJE

 

Diersoort:

Hond/kat

Rabiësvaccinatie:

Ja

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Ja

Legalisering:

Nee

Bijzonderheden:

-

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.

 

 

ARGENTINIË

 

Diersoort:

Hond/kat

Rabiësvaccinatie:

Ja, één jaar geldig

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Ja

Legalisering:

VWA + consulaat Den Haag, zijn kosten aan verbonden.
Foto dier meenemen. Vandaag brengen, morgen halen.

Bijzonderheden:

• Aankomst 24 uur van te voren melden

• Dieren jonger dan drie maanden, geen rabiësvaccinatie
voorgeschreven

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee (vrijgesteld)

 

 

AUSTRALIE

Maak gebruik van deze formulieren
(government approved veterinarian = de dierenarts en
official veterinarian = dierenarts v.d. VWA)

Diersoort:

Hond/kat

Rabiësvaccinatie:

Ja, tussen 2 en 12 maanden voor invoer bij eerste
vaccinatie, bij booster twaalf maanden voor invoer. Dier
moet minimaal 3 maanden oud zijn.

Identificatie:

Chip (voordat rabiësvaccinatie is gegeven!!!)

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, min. 4 weken na de rabiësenting. Na een positieve
uitslag is er een wachttermijn van 150 dagen. Deze test is 1
jaar geldig.

Quarantaine:

Minimaal 30 dagen

Gezondheidscertificaat:

VWA op plaats van inladen

Legalisering:

Certificaat deel A mag ingevuld worden door een dierenarts.
Op de luchthaven vindt legalisering van deel A en B door de
officiële dierenarts plaats.

Bijzonderheden:

• Het dier moet de afgelopen zes maanden in EU-/EVA-

 


landen verbleven hebben

• Het dier moet minimaal 6 maanden oud zijn

• Invoer verboden van Pit Bull Terriër, Fila Brazilieira, Tosa
Inu, Presa Canario en Dogo Argentino. Voor honden
waarvan niet duidelijk is dat zij niet tot bovenstaande
rassen/kruisingen behoren is een originele stamboom
vereist om aan te tonen dat het niet een hond van een van
bovenstaande rassen (of een kruising ) betreft.

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Australië

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Zie boven

Bloedtest op Rabiës titer:

Zie boven

 

 

BELGIE

EU land

Diersoort:

Hond/ kat/ fret

Rabiësvaccinatie:

Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna
binnen het vaccinatieschema hervaccineren

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja, indien gevaccineerd tegen Rabiës na 3 juli 2004

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Nee

Legalisering:

Nee

Dier jonger dan 3 maanden:

Hoeft niet gevaccineerd te worden tegen Rabiës, maar

dient vergezeld te worden door de moeder, van wie het nog
afhankelijk is,

of

• er dient een verklaring te zijn, dat het jong tot aan de reis
is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is
geweest met dieren die mogelijk besmet waren met Rabiës

De fokker/eigenaar moet deze schriftelijke
verklaring opstellen en ondertekenen waarin in ieder geval
het volgende is opgenomen:

hond, kat of fret van .. geboortedatum met als nr. .....
(chip/tagoeage) en als signalement .... is tot aan de reis
opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is
geweest met (wilde) dieren die mogelijk besmet waren met
Rabiës.

Bijzonderheden:

• Maximaal 5 dieren

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen België

 

 


BOSNIE HERZEGOWINA

 

Diersoort:

Hond/kat

Rabiësvaccinatie:

Ja, tussen 30 dagen en 12 maanden voor invoer

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Ja, max. 30 dagen oud

Legalisering:

VWA

Bijzonderheden:

-

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee (vrijgesteld)

 

 

BRAZILIE

 

Diersoort:

Hond/kat

Rabiësvaccinatie:

Ja, 1 jaar geldig

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Ja

Legalisering:

VWA + Consulaat te Rotterdam, kosten aan verbonden,
duurt 2 dagen

Bijzonderheden:

-

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.

 

 

BULGARIJE

EU land

Diersoort:

Hond/ kat/ fret

Rabiësvaccinatie:

Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna
binnen het vaccinatieschema hervaccineren

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee

Quarantaine

Nee

Gezondheidscertificaat

Nee

Legalisering:

Nee

Dier jonger dan 3 maanden:

Hoeft niet gevaccineerd te worden tegen Rabiës, maar

• dient vergezeld te worden door de moeder, van wie het
nog afhankelijk is,
of
• er dient een verklaring te zijn, dat het jong tot aan de reis
is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is
geweest met dieren die mogelijk besmet waren met Rabiës

 


 

CANADA

Diersoort:

Hond/kat

Rabiësvaccinatie:

Ja, volgens het vaccinatieschema van het vaccin

Quarantaine:

Indien niet gevaccineerd, 30 dagen

Gezondheidscertificaat:

Nee

Legalisering:

Nee

Bijzonderheden:

• Kosten 1e dier +/- 35 CAD, 2e dier +/- 5 CAD

• Blindengeleidehonden vergezeld door de gebruiker geen
kosten en geen eisen

• Dieren onder 3 maanden Rabiës vaccinatie niet verplicht,
wel een gedetailleerde gezondheidsverklaring

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Canada

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee (vrijgesteld)

 

 

CHILI

 

Diersoort:

Hond/kat

Rabiësvaccinatie:

Ja, tussen 30 dagen en 18 maanden voor invoer

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Ja

Legalisering:

VWA + consulaat

Bijzonderheden:

-

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee (vrijgesteld)

 

 

CHINA

 

Diersoort:

Hond/kat

Rabiësvaccinatie:

Ja, tussen 30 dagen en 12 maanden voor invoer

Quarantaine:

Ja, 30 dagen (1026 Yuan)

Gezondheidscertificaat:

Ja (alleen in EU-paspoort is niet voldoende)

Legalisering:

VWA

Bijzonderheden:

• Huisdieren worden niet toegelaten in hotels

• Max. 1 huisdier per persoon

Extra benodigdheden: kopie van paspoort v.d. eigenaar

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

 


Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.

 

 

COSTA RICA

 

Diersoort:

Hond/kat

Rabiësvaccinatie:

Ja, één jaar geldig

Quarantaine:

Ja, max. 6 maanden

Gezondheidscertificaat:

Ja

Legalisering:

VWA

Bijzonderheden:

Invoervergunning vereist; neem contact op met de
Ambassade

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.

 

 

CUBA

 

Diersoort:

Hond/kat

Rabiësvaccinatie:

Ja

Quarantaine:

Ja, max. 15 dagen

Gezondheidscertificaat:

Ja

Legalisering:

Ja, VWA + consulaat

Bijzonderheden:

-

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.

 

 

CYPRUS

EU land

Diersoort:

Hond/ kat/ fret

Rabiësvaccinatie:

Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna
binnen het vaccinatieschema hervaccineren

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee

 


Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Nee

Legalisering:

Nee

Dier jonger dan 3 maanden:

Dieren < 3 maanden zijn niet toegestaan

Bijzonderheden:

• Behandelen tegen wormen (Praziquantel) en teken
tussen 24 en 48 uur voor inchecktijd (tijdstip vermelden!)

• Cyprus Veterinary Services: tel: 00357-22-805235

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Cyprus

 

 

DENEMARKEN

EU land

Diersoort:

Hond/ kat/ fret

Rabiësvaccinatie:

Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna
binnen het vaccinatieschema hervaccineren

Identificatie:

Chip of goed leesbare tatoeage(voordat rabiësvaccinatie is
gegeven)

EU dierenpaspoort

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Nee

Legalisering:

Nee

Dier jonger dan 3 maanden:

Hoeft niet gevaccineerd te worden tegen Rabiës, maar

• dient vergezeld te worden door de moeder, van wie het
nog afhankelijk is,

of

• er dient een verklaring te zijn, dat het jong tot aan de reis
is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is
geweest met dieren die mogelijk besmet waren met Rabiës

Invoer vanuit alle EU-landen en uit een Annex II derde land
(zie verordening (EG) Nr. 425/2005) is alleen mogelijk op
basis van geval tot geval procedure. Neem contact op met
de ambassade.

Bijzonderheden:

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Denemarken

• Denemarken, Ministry of Food, Agriculture and Fisheries:
http://www.fvst.dk

• Voor andere dieren dan hond, kat of fret moet een
invoervergunning aangevraagd worden

• Invoer van Pitbull en Tosa Inu zijn verboden

• Faroër eilanden: invoer van alle dieren is verboden

• Groenland: van te voren een invoervergunning aanvragen
bij de autoriteiten

 

 


DUITSLAND

EU land

Diersoort:

Hond/ kat/ fret

Rabiësvaccinatie:

Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna
binnen het vaccinatieschema hervaccineren

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Nee

Legalisering:

Nee

Dier jonger dan 3 maanden:

Hoeft niet gevaccineerd te worden tegen Rabiës, maar

• dient vergezeld te worden door de moeder, van wie het
nog afhankelijk is,

of

• er dient een verklaring te zijn, dat het jong tot aan de reis
is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is
geweest met dieren die mogelijk besmet waren met Rabiës

Invoer van buiten de EU is alleen mogelijk uit een Annex II
derde land op basis van geval tot geval procedure (zie:
verordening (EG) Nr. 425/2005). Neem contact op met de
ambassade

Bijzonderheden:

• Honden > 20 kg of met een schofthoogte > 40 cm moeten
altijd zijn aangelijnd en men moet een muilkorf bij zich
hebben

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Duitsland (klik
op: ‘Tiergesundheit-Reisen mit Haustieren’)

 

 

EGYPTE

 

Diersoort:

Hond/kat

Rabiësvaccinatie:

Ja, tussen 30 dagen en 12 maanden voor invoer

Quarantaine:

Uitsluitend van ziekte verdachte dieren; max. 15 dagen

Gezondheidscertificaat:

Ja

Legalisering:

VWA

Bijzonderheden:

Klinische inspectie bij aankomst

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.

 

 

 


ESTLAND

EU land

Diersoort:

Hond/ kat/ fret

Rabiësvaccinatie:

Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna
binnen het vaccinatieschema hervaccineren

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Nee

Legalisering:

Nee

Dier jonger dan 3 maanden:

Hoeft niet gevaccineerd te worden tegen Rabiës, maar

• dient vergezeld te worden door de moeder, van wie het
nog afhankelijk is,

of

• er dient een verklaring te zijn, dat het jong tot aan de reis
is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is
geweest met dieren die mogelijk besmet waren met Rabiës

Bijzonderheden:

Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Estland

 

 

FINLAND

EU land

Diersoort:

Hond/ kat/ fret

Rabiësvaccinatie:

Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna
binnen het vaccinatieschema hervaccineren

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Nee

Legalisering:

Nee

Dier jonger dan 3 maanden:

Dieren < 3 maanden zijn toegestaan mits:
• het dier rechtstreeks van de fokker naar Finland
geïmporteerd wordt
• er een verklaring is van de fokker, dat het jong tot aan de
reis is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is
geweest met dieren die mogelijk besmet waren met Rabiës
.bv. I, the undersigned, certify that the animal with
microchip/tattoo no … was born and has been kept since
its birth at my facility and has not been in contact with any
wild animals. (plaats, datum en handtekening v.d. fokker)
• het dier jonger is dan 3 maanden op het moment van
import
• het dier identificeerbaar is middels een chip (of goed
leesbare tatoeage)
• het dier vergezeld is van het EU-paspoort
• het dier direct van het land van herkomst wordt
geïmporteerd (luchttransport mag plaatsvinden via een
ander land mits het dier binnen de internationale zone van
het vliegveld blijft)
Het dier hoeft niet gevaccineerd te worden tegen Rabiës.

Bijzonderheden:

• Verplicht te ontwormen met Praziquantel of Epsiprantel
tegen lintworm binnen 30 dagen voor aankomst in Finland

 


(datum, gebruikt merk en dosis vermelden).

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Finland (klik
op: “In English”)

 

 

FILIPIJNEN

 

Diersoort:

Hond/kat

Rabiësvaccinatie:

Ja, tussen 30 dagen en 12 maanden voor invoer

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Ja

Legalisering:

Nee

Bijzonderheden:

• Importvergunning aanvragen bij Animal Health Division,
Bureau of Animal Industry, Department of Agriculture, BAI
Compound, Visayas Ave. Diliman, Quazon City 1104
Philippines. Tel: 0063-29282836, Fax: 0063-29281778.

• Importvergunning is twee maanden geldig.

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.

 

 

FRANKRIJK

EU land

Diersoort:

Hond/ kat/ fret

Rabiësvaccinatie:

Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna
binnen het vaccinatieschema hervaccineren

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Nee

Legalisering:

Nee

Dier jonger dan 3 maanden:

Dieren < 3 maanden zijn niet toegestaan
Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Frankrijk zie
onder vakantie > naar Frankrijk, contactpersoon Mlle.
Claire Biener

Bijzonderheden:

• Voor invoer van meer dan 5 dieren wordt er in aanvulling
op alle voorwaarden voor elk dier een certificaat van goede
gezondheid geëist en is een invoervergunning nodig. Deze
is aan te vragen bij: Ministère de l'Agriculture et de la
Pêche DGAL, Sous-Direction Santé et Protection Animales
Bureau de la Protection Animale 251, rue de Vaugirard
75732 Paris Cedex 15 Tel : +33 (0) 1.49.55.84.72 Fax :
+33 (0) 1.49.55.81.97 Vermelden: - naam/adres eigenaar
en vakantie-adres in Frankrijk -duur van verblijf in Frankrijk
- Opgave van aantal huisdieren;

 


diersoort/ras/leeftijd/tijdelijk of definitief verblijf;

• Pitbulls, kruisingen met pitbulls, Boerbulls en kruisingen
van de volgende rassen: Engelse Staffordshire- en
American Staffordshire Terrier, Mastiff en Tosa zijn
verboden

• Rashonden met een door de FCI erkende stamboom van
de volgende rassen American Staffordshire terrier,
Rottweilers en Tosa worden wel tot Frans grondgebied
toegelaten, echter op de volgende voorwaarden:

a) verplicht aanlijnen en muilkorven op de openbare weg
en in openbare gebouwen
b) eigenaar/houder moet ouder zijn dan 18 jaar en zonder
strafblad
c) eigenaar dient verzekerd te zijn tegen wettelijke
aansprakelijkheid

• Voor Engelse Staffordshire Terriers en Mastiff’s in bezit
van officiële stamboom gelden geen extra voorwaarden.

• In geval van definitieve of langdurige vestiging in
Frankrijk, dient de eigenaar aangifte te doen bij het
gemeentehuis ter plekke

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Frankrijk zie
onder vakantie > naar Frankrijk, contactpersoon Mlle.
Claire Biener

 

 

GRIEKENLAND

EU land

Diersoort:

Hond/ kat/ fret

Rabiësvaccinatie:

Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna
binnen het vaccinatieschema hervaccineren

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Nee

Legalisering:

Nee

Dier jonger dan 3 maanden:

Hoeft niet gevaccineerd te worden tegen Rabiës, maar

• dient vergezeld te worden door de moeder, van wie het
nog afhankelijk is,

of

• er dient een verklaring te zijn, dat het jong tot aan de reis
is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is
geweest met dieren die mogelijk besmet waren met
Rabiës

Bijzonderheden:

Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Griekenland

 

 


HONGARIJE

EU land

Diersoort:

Hond/ kat/ fret

Rabiësvaccinatie:

Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna
binnen het vaccinatieschema hervaccineren

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Nee

Legalisering:

Nee

Dier jonger dan 3 maanden:

Hoeft niet gevaccineerd te worden tegen Rabiës, maar

• dient vergezeld te worden door de moeder, van wie het
nog afhankelijk is,

of

• er dient een verklaring te zijn, dat het jong tot aan de reis
is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is
geweest met dieren die mogelijk besmet waren met
Rabiës

Bijzonderheden:

• Muilkorf en riem meenemen

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Hongarije

 

 

IERLAND

EU land

 

Het is niet toegestaan dieren op een andere manier (bv.
met een zeilboot) in de UK of Ierland te importeren dan via
de officiële goedgekeurde transportroutes (veerboot Calais,
Hoek van Holland, vliegtuig)

Klik op deze link om te bekijken via welke routes
gereisd kan worden

Diersoort:

Hond/ kat/ fret

Rabiësvaccinatie:

Ja, minimaal 7 maanden voor de invoer. Na de 1e
vaccinatie binnen vaccinatieschema hervaccineren

Identificatie:

Chip (voordat rabiësvaccinatie is gegeven!!!)
De chip moet overeen komen met de ISO standaard 11784
of 11785. Anders moet de eigenaar een eigen scanner
meenemen.

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, min. 30 dagen na de rabiësenting. Na een positieve
uitslag 6 maanden wachten voor vertrek. Wordt het dier de
volgende keer binnen het vaccinatieschema opnieuw
gevaccineerd, dan is de bloedtest niet nodig

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Nee

Legalisering:

Nee

Dier jonger dan 3 maanden:

Dieren < 3 maanden zijn niet toegestaan

Bijzonderheden:

• Behandelen tegen wormen (Praziqauntel) en teken
(Fipronil) tussen 24 en 48 uur voor vertrek (tijdstip
vermelden!)

 


• Aanvraag invoervergunning: Department of Agriculture,
Veterinary Section, Agriculture House, Kildarestreet, Dublin2. (http://www.agriculture.gov.ie/index.jsp?file=contact.xml)

• Importeren als cargo. Telefoon (00353) 16072000, Fax
(00353) 16619031

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Ierland

 

 

IJSLAND

 

Diersoort:

Hond/kat, niet jonger dan vijf maanden

Rabiësvaccinatie:

Ja, tussen 60 dagen en 12 maanden voor invoer

Identificatie:

Chip verplicht

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, min. 30 dagen na de rabiësenting. Na een positieve
uitslag 6 maanden wachten voor vertrek. Wordt het dier de
volgende keer binnen het vaccinatieschema opnieuw
gevaccineerd, dan is de bloedtest niet nodig en kan het 30
dagen na de booster worden ingevoerd

Quarantaine:

Ja, 4 weken

Gezondheidscertificaat:

Ja, maximaal 10 dagen oud

Legalisering:

VWA

Bijzonderheden:

• Invoervergunning aanvragen bij: Ministry of Agriculture,
telefoon (00354) 5609750, fax (00354_ 521160. Hier zijn
kosten aan verbonden

• http://www.landbunadarraduneyti.is/ (doorklikken naar:
upplysingar/innflutningur-dyra)

• Honden inenten tegen hondenziekte, parvo, hepatitis en
leptospirosis tussen 14 dagen en 12 maanden voor invoer

• Kat inenten tegen kattenziekte, feline rhinotracheitis en
feline calicivirus

• Hond/kat behandeling tegen lintworm binnen 14 dagen
voor vertrek

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen IJsland en
certificaat voor honden

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

EU dierenpaspoort:

Ja

Identificatie:

Zie boven

Bloedtest op Rabiës titer:

Zie boven

 

 

INDONESIE

 

Diersoort:

Hond/kat

Rabiësvaccinatie:

Ja, tussen 30 dagen en 12 maanden voor invoer

Quarantaine:

Ja, 2 weken

Gezondheidscertificaat:

Ja, max. 5 dagen oud, in duplo

 


Legalisering:

VWA

Bijzonderheden:

• Verplicht om invoervergunning aan te vragen bij:
Ministery of Agriculture, Department Pertanian.

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Indonesië

• Van tevoren aankomst tijdstip vermelden

 
Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.

 

 

IRAK

 

Diersoort:

Hond/kat

Rabiësvaccinatie:

Ja

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Ja

Legalisering:

Nee

Bijzonderheden:

-

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.

 

 

IRAN

 

Diersoort:

Hond/kat

Rabiësvaccinatie:

Ja

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Ja

Legalisering:

Consulaat

Bijzonderheden:

-

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.

 


 

ISRAEL

 

Diersoort:

Hond/kat

Rabiësvaccinatie:

Ja, tussen 30 dagen en 12 maanden voor invoer

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Ja, max. 5 dagen oud

Legalisering:

VWA

Dier jonger dan 3 maanden:

Dieren < 4 maanden zijn niet toegestaan

Bijzonderheden:

• Invoervergunning is vereist voor invoer van meer dan 2
dieren en voor dieren zonder begeleiding

• Eigenaar moet schriftelijke verklaring maken, dat hij het
dier 90 dagen in bezit heeft voor aankomst in Israël, in het
Engels.

• Iedere import moet 48 uur van te voren gemeld worden.
Fax: (00972) 39605194

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Israel

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.

 

 

ITALIE

EU land

Diersoort:

Hond/ kat/ fret

Rabiësvaccinatie:

Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna
binnen het vaccinatieschema hervaccineren

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Nee

Legalisering:

Nee

Dier jonger dan 3 maanden:

Dieren < 3 maanden zijn niet toegestaan

Bijzonderheden:

• In openbare gelegenheden moet het dier zijn aangelijnd
en gemuilkorfd

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Italië

 

 

 

JAPAN

 

Diersoort:

Hond/kat

Rabiësvaccinatie:

Ja, met geïnactiveerd vaccin minstens 2x nadat de chip is
ingebracht. Hond/kat moet min. 91 dagen oud zijn bij de 1evaccinatie. De laatste vaccinatie mag niet ouder zijn dan
12 maanden.

 


Identificatie:

Chip (voordat rabiësvaccinatie is gegeven!!!)
De chip moet overeen komen met de ISO standaard
11784 of 11785. Anders moet de eigenaar een eigen
scanner meenemen.

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, na de tweede rabiësenting (tussen de twee entingen
zit een periode van minimaal 30 dagen) en binnen de
geldige termijn. Na een positieve uitslag 180 dagen
wachten voor vertrek. Deze bloedtest is 2 jaar geldig.

Quarantaine:

12 uur. Bij ontbrekende documenten tot max. 180 dagen

Gezondheidscertificaat:

Ja, maximaal 2 dagen oud

Legalisering:

VWA

Dier jonger dan 3 maanden:

Honden jonger dan 4 maanden worden niet toegelaten

Bijzonderheden:

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Japan

 

• Voor een exportvergunning, klik op bovenstaande link

 

• KLIK HIER voor de lijst van laboratoria die door de
Japanse overheid zijn goedgekeurd voor het uitvoeren van
de titerbepaling na rabiësvaccinatie

 

• Import moet 40 dagen van te voren gemeld worden bij de
Animal Quarantine Service (zie voor formulieren
bovenstaande link)

 

Tevens worden onderstaande vaccinaties en
behandelingen sterk aanbevolen:

Hond: Hondenziekte, HCC (adenovirus type II), Parvo,
Parainfluenza, Leptospirosee, Coronavirus

Kat: Feline Virale Rhinotracheitis, Feline Calicivirus, Feline
Panleukopenie

Voor beiden: behandeling tegen interne en externe
parasieten

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Zie boven

 

 

KOREA

 

Diersoort:

Hond/kat

Rabiësvaccinatie:

Ja, tussen 30 dagen en 12 maanden voor invoer

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Ja, max. 30 dagen oud

Legalisering:

VWA

Bijzonderheden:

-

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.

 

 


 

KROATIE

 

Diersoort:

Hond/ kat/ fret

Rabiësvaccinatie:

Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna
binnen het vaccinatieschema hervaccineren

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee

Quarantaine

Nee

Gezondheidscertificaat

Nee

Legalisering:

Nee

Dier jonger dan 3 maanden:

Hoeft niet gevaccineerd te worden tegen Rabiës, maar

• dient vergezeld te worden door de moeder, van wie het
nog afhankelijk is,

of

• er dient een verklaring te zijn, dat het jong tot aan de reis
is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is
geweest met dieren die mogelijk besmet waren met Rabiës

Bijzonderheden:

• Verboden is de invoer en tijdelijk verblijf op het gebied
van de Republiek Kroatië van de mogelijk gevaarlijke
hondensoort Terriër, type bull (Pitbull terriër), die niet is
opgenomen in het register van de Internationale
Organisatie voor Hondachtigen (FCI) (http://www.fci.be/)
en hun kruisingen
• De volgende hondenrassen, die op grond van hun
aangeboren karaktereigenschappen en hun agressieve
instinct of training gevaarlijk zijn voor de veiligheid van
mensen, dienen in openbare ruimten aan de lijn gehouden
te worden en een muilkorf te dragen: Dobermann,
American StaffordShire Terriër, Bull Terriër, Pit bull Terriër,
Rottweiler, Dog, Duitse en Belgische herder, Japanse
gevechtshonden, Grote Japanse spits, Mastiff, Sarplaninac
en hun kruizingen.

Bij uitzondering: de Bordeaux Dog en de Neapolitan
Mastiff dienen in openbare ruimten aan de lijn gehouden te
worden, echter zonder muilkorf.

• maximaal 5 huisdieren

• alleen in gezelschap van de eigenaar of een andere
begeleider die door de eigenaar is aangewezen
• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Kroatië

 

 

 

LETLAND

EU land

Diersoort:

Hond/ kat/ fret

Rabiësvaccinatie:

Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna
binnen het vaccinatieschema hervaccineren

 


Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Nee

Legalisering:

Nee

Dier jonger dan 3 maanden:

Dieren < 3 maanden zijn niet toegestaan

Bijzonderheden:

Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Letland

 

 

LITOUWEN

EU land

Diersoort:

Hond/ kat/ fret

Rabiësvaccinatie:

Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna
binnen het vaccinatieschema hervaccineren

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Nee

Legalisering:

Nee

Dier jonger dan 3 maanden:

Hoeft niet gevaccineerd te worden tegen Rabiës, maar

• dient vergezeld te worden door de moeder, van wie het
nog afhankelijk is,

of

• er dient een verklaring te zijn, dat het jong tot aan de reis
is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is
geweest met dieren die mogelijk besmet waren met Rabiës

Bijzonderheden:

Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Litouwen

 

 

LUXEMBURG

EU land

Diersoort:

Hond/ kat/ fret

Rabiësvaccinatie:

Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna
binnen het vaccinatieschema hervaccineren

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Nee

Legalisering:

Nee

Dier jonger dan 3 maanden:

Hoeft niet gevaccineerd te worden tegen Rabiës, maar

• dient vergezeld te worden door de moeder, van wie het
nog afhankelijk is,

of

• er dient een verklaring te zijn, dat het jong tot aan de reis
is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is

 


geweest met dieren die mogelijk besmet waren met Rabiës

 

 

MACEDONIE

 

Diersoort:

Hond/kat

Rabiësvaccinatie:

Ja, tussen 30 dagen en 12 maanden voor invoer

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Ja, max. 30 dagen oud

Legalisering:

VWA

Bijzonderheden:

-

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.

 

 

MALTA

EU land

Diersoort:

Hond/ kat/ fret

Rabiësvaccinatie:

Ja, minimaal 7 maanden voor de invoer. Na de 1e vaccinatie
binnen vaccinatieschema hervaccineren

Identificatie:

Chip (voordat rabiësvaccinatie is gegeven!!!)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, min. 30 dagen na de rabiësenting. Na een positieve
uitslag (> 0,5 IE/ml) 6 maanden wachten voor vertrek. Wordt
het dier de volgende keer binnen het vaccinatieschema
opnieuw gevaccineerd, dan is geen nieuwe bloedtest nodig

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Nee

Legalisering:

Nee

Dier jonger dan 3 maanden:

Dieren < 3 maanden zijn niet toegestaan

Bijzonderheden:

• Behandelen tegen wormen (Praziquantel) en teken
(Fipronil) tussen 24 en 48 uur voor vertrek (tijdstip
vermelden!)

• Voor meer info:
Malta Veterinary Services, tel: ++ 356-225363
Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Malta

 

 

MAROKKO

 

Diersoort:

Hond/ kat

Rabiësvaccinatie:

Ja, tussen 30 dagen en 12 maanden voor invoer

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Ja

Legalisering:

Nee

Bijzonderheden:

-

 


Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.

 

 

MEXICO

 

Diersoort:

Hond/ kat

Rabiësvaccinatie:

Ja, tussen 30 dagen en 12 maanden voor invoer

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Ja, max. 5 dagen oud; in het Spaans of Engels

Legalisering:

VWA

Bijzonderheden:

• Een kopie van alle stukken overhandigen bij inspectie

• Dier < 3 maanden hoeft niet worden gevaccineerd tegen
rabiës, wel een gezondheidscertificaat

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee (vrijgesteld)

 

 

NEDERLAND

EU land

Diersoort:

Hond/ kat/ fret

Rabiësvaccinatie:

Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna
binnen het vaccinatieschema hervaccineren

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Nee

Legalisering:

Nee

Dier jonger dan 3 maanden:

Hoeft niet gevaccineerd te worden tegen Rabiës, maar

• dient vergezeld te worden door de moeder, van wie het
nog afhankelijk is, of

• er dient bij de Nederlandse douane door de eigenaar een
mondelinge verklaring afgegeven te worden dat het jong
tot aan de reis is opgegroeid op de geboorteplek en niet in
contact is geweest met dieren die mogelijk besmet waren
met Rabiës.
Voor alle niet gevaccineerde jonge dieren geldt een
huisquarantaine van 30 dagen.

Let op! Import van dieren jonger dan 3 maanden uit een
land dat niet tot de EU behoort, is alleen mogelijk vanuit

 


bepaalde landen en onder bepaalde voorwaarden wanneer
de eigenaar meereist. Kijk voor meer informatie op IVO
(Import Veterinair Online) of neem contact op met de
Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).

Voor alle landen geldt dat de regels uitgaan van transport
onder begeleiding. Bij transport zonder begeleiding kunnen
andere regels gelden.

Bijzonderheden:

Voor invoer naar Nederland van buiten de EU, zie:
http://wisdom.vwa.nl/ivo/Start.do

 

 

NEDERLANDSE ANTILLEN

 

Diersoort:

Hond/kat

Rabiësvaccinatie:

Ja, tussen 30 dagen en 12 maanden voor invoer

Identificatie:

Chip

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Ja, max. 14 dagen oud

Legalisering:

Nee

Bijzonderheden:

• Behandeld tegen teken met een in Nederland
geregistreerd tekenmiddel

• Dieren mogen niet via Midden – of Zuid-Amerika worden
aangevoerd

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja of een ‘veterinair certificaat’. Dit formulier dient ingevuld
te worden door een officiële dierenarts of door de
bevoegde Antilliaanse autoriteit geautoriseerde dierenarts.
In het laatste geval moet het formulier alsnog bekrachtigd
worden door de bevoegde Antilliaanse autoriteit.

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee (vrijgesteld)

 

 

NIEUW ZEELAND

Maak gebruik de formulieren op deze site: Invoereisen Nieuw
Zeeland

Diersoort:

Hond/ kat

Rabiësvaccinatie:

Eerste vaccinatie: tussen de 6 maanden + 3 weken en 12
maanden voor vertrek.

Booster: geldig tot 12 maanden voor vertrek.

Dier moet min. 3 maanden oud zijn bij de vaccinatie.

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, 1e test: 3 weken na de rabiësenting. Invoer is mogelijk
in het geval van een positieve uitslag tussen de 6 en 12
maanden na de datum van bloedafname (nodig voor de
invoervergunning). 2e test: binnen 30 dagen voor vertrek.
Er worden ook andere bloedtesten geëist (zie download-
documenten).

Identificatie:

Chip

Quarantaine:

Ja, minimaal 30 dagen

Gezondheidscertificaat:

Ja, max. 4 dagen oud

 


Legalisering:

Certificaat deel A wordt door de practicus ingevuld en
samen met alle laboratoriumuitslagen ter legalisatie naar
de VWA regiovestiging gezonden. Op de luchthaven vindt
certificering van deel B door de officiële dierenarts plaats.
Deze tekent tevens deel A nogmaals voor akkoord.

Bijzonderheden:

• Importvergunning aanvragen bij de Chief Veterinary
Officer Ministry of Agriculture PO BOX 2526 Wellington

• De aanvraag van de importvergunning bevat tenminste
de volgende gegevens: NAW, ras, geslacht, leeftijd,
microchip, de gelegaliseerde laboratoriumuitslag van de
test op rabiësantilichamen, een verklaring voor de
practicus over de datum van bloedafname voor de
rabiëstest, naam van de quarantaine waar het dier heen
gaat, brief van de quarantaine dat er plaats is.

• Het dier is gechipt voor de behandelingen en
onderzoeken beginnen

• Het dier is tenminste 9 maanden oud

• Het dier is niet langer dan 42 dagen drachtig

• Let op: voor het reizen anders dan met het vliegtuig (bv.
met een zeilboot) gelden andere eisen (zie onderstaande
link onder: Dogs and Cats on Yachts)

• Invoer verboden van Pit Bull Terriër, Fila Brazilieira, Tosa
Inu en Dogo Argentino. Voor honden waarvan niet duidelijk
is dat zij niet tot bovenstaande rassen/kruisingen behoren
is een originele stamboom vereist om aan te tonen dat het
niet een hond van een van bovenstaande rassen (of een
kruising ) betreft.

• Dieren welke minder dan 6 maanden uit Nieuw-Zeeland
geëxporteerd zijn, kunnen onder een verlicht regiem
worden heringevoerd

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Nieuw Zeeland

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

EU dierenpaspoort:

Ja

Identificatie:

Zie boven

Bloedtest op Rabiës titer:

Zie boven

 

 

NOORWEGEN

 

Diersoort:

Hond/ kat/ fret

Rabiësvaccinatie:

Ja, min. 5 maanden voor invoer. Na de 1e vaccinatie
binnen vaccinatieschema hervaccineren zoals in de
bijsluiter aangegeven door de fabrikant van het vaccin

Identificatie:

Chip of goed leesbare tatoeage (voordat rabiësvaccinatie
is gegeven!!!)

EU dierenpaspoort:

Ja (in plaats van formulier Noorwegen/Zweden!)

 


Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, tussen de 120 dagen na de laatste enting tot het
moment dat de vaccinatie verloopt (zie bijsluiter van het
vaccin). Na een positieve uitslag is er geen wachttermijn.
Wordt het dier de volgende keer binnen het
vaccinatieschema opnieuw gevaccineerd, dan is geen
nieuwe bloedtest nodig

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Nee

Legalisering:

Nee

Dier jonger dan 3 maanden:

Worden in uitzonderingsgevallen toegelaten. Neem contact
op met de Norwegian Food Safety Authority
http://www.mattilsynet.no

Bijzonderheden:

• Invoer verboden van Pit Bull Terriër, Fila Brazilieira, Tosa
Inu, Dogo Argentino, American Staffordshire Terrier en
rassen die een kruising zijn van de hond met de wolf (o.a.
Saarlooswolfhond en Tsjechoslowaakse wolfhond). Voor
honden waarvan niet duidelijk is dat zij niet tot
bovenstaande rassen/kruisingen behoren is een originele
stamboom vereist om aan te tonen dat het niet een hond
van een van bovenstaande rassen (of een kruising) betreft.

• Het dier dient ontwormd te worden (Praziquantel) binnen
10 dagen voor invoer. De dierenarts tekent dit in het
paspoort op (datum en gebruikt merk vermelden). Deze
behandeling moet binnen 7 dagen na aankomst herhaald
worden door een dierenarts.

• Het voornemen tot invoer moet aan de grens van
Noorwegen gemeld worden

• Het dier moet minimaal zes maanden aaneengesloten in
een EU/EVA staat verbleven hebben, anders gelden er
andere voorwaarden.

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Noorwegen

 

 

OEKRAINE

 

Diersoort:

Hond/ kat/ fret

Rabiësvaccinatie:

Ja, tussen 30 dagen en 12 maanden voor invoer

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Ja, max. 10 dagen oud

Legalisering:

VWA

Dier jonger dan 3 maanden:

Dieren < 3 maanden zijn niet toegestaan

Bijzonderheden:

Bloedtest op Toxoplasmose

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.

 


 

OOSTENRIJK

EU land

Diersoort:

Hond/ kat/ fret

Rabiësvaccinatie:

Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna
binnen het vaccinatieschema hervaccineren

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Nee

Legalisering:

Nee

Dier jonger dan 3 maanden:

hoeft niet gevaccineerd te worden tegen Rabiës, maar

• dient vergezeld te worden door het EU dierenpaspoort

en

• gechipt te zijn

Invoer vanuit een land buiten de EU is alleen mogelijk uit
een Annex II derde land (zie: verordening (EG) Nr.
425/2005) op basis van geval tot geval procedure. Neem
contact op met de ambassade.

Bijzonderheden:

• Max. 3 dieren, uitgezonderd moederdier met pups.

• Elke hond moet zijn aangelijnd en in openbaar vervoer is
een muilkorf verplicht.

• In sommige gebieden heeft men voorzorgsmaatregelen
getroffen in verband met eventuele hondsdolheid. Er staan
rode waarschuwingsborden en aangeraden wordt de hond
zo mogelijk in de auto te houden.

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Oostenrijk(Klik
op: Tiergesundheit-Rieseverkehr)

 

 

POLEN

EU land

Diersoort:

Hond/ kat/ fret

Rabiësvaccinatie:

Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna
binnen het vaccinatieschema hervaccineren

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Nee

Legalisering:

Nee

Dier jonger dan 3 maanden:

Dieren < 3 maanden zijn niet toegestaan

Bijzonderheden:

Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Polen

 

 


PORTUGAL

EU land

Diersoort:

Hond/ kat/ fret

Rabiësvaccinatie:

Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna
binnen het vaccinatieschema hervaccineren

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Nee

Legalisering:

Nee

Dier jonger dan 3 maanden:

Hoeft niet gevaccineerd te worden tegen Rabiës, maar

• dient vergezeld te worden door de moeder, van wie het
nog afhankelijk is,

of

• er dient een verklaring te zijn, dat het jong tot aan de reis
is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is
geweest met dieren die mogelijk besmet waren met Rabiës

Invoer vanuit een land buiten de EU is alleen mogelijk uit
een Annex II derde land (zie: verordening (EG) Nr.
425/2005) op basis van een geval tot geval procedure.
Neem contact op met de ambassade.

Bijzonderheden:

Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Portugal (volg
links Controlos Veterinários – Prospecto em Inglês)

 

 

ROEMENIË

EU land

Diersoort:

Hond/ kat/ fret

Rabiësvaccinatie:

Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna
binnen het vaccinatieschema hervaccineren

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee

Quarantaine

Nee

Gezondheidscertificaat

Nee

Legalisering:

Nee

EU dierenpaspoort:

Ja

Dier jonger dan 3 maanden:

Hoeft niet gevaccineerd te worden tegen Rabiës, maar

• dient vergezeld te worden door de moeder, van wie het
nog afhankelijk is,

of

• er dient een verklaring te zijn, dat het jong tot aan de reis
is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is
geweest met dieren die mogelijk besmet waren met Rabiës

 

 


RUSSISCHE FEDERATIE

 

Diersoort:

Hond/ kat

Rabiësvaccinatie:

Ja (advies bij 1e vaccinatie, 30 dagen wachttijd)

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Ja, max. 3 dagen oud

Legalisering:

VWA

Bijzonderheden:

In hotels worden huisdieren meestal niet toegelaten.

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee (vrijgesteld)

 

 

SAOEDI-ARABIE

 

Diersoort:

Hond/ kat

Rabiësvaccinatie:

Hond: verboden in te voeren. Voor uitzonderingsgevallen
bv. blindengeleidehonden moet men contact opnemen met
het consulaat. Kat: tussen 30 dagen en 12 maanden voor
invoer

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Ja, in duplo, goedgekeurd door consulaat.

Legalisering:

Consulaat

Bijzonderheden:

In principe is de invoer van honden verboden. Contact
opnemen met het consulaat, toestemming is mogelijk in
uitzonderingsgevallen (blindengeleidehonden, etc.)

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.

 

 

SERVIË en MONTENEGRO

 

Diersoort:

Hond/kat

Rabiësvaccinatie:

Ja, tussen 30 dagen en 12 maanden voor invoer

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Ja, max. 30 dagen oud

Legalisering:

VWA

Bijzonderheden:

-

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.

 


 

SINGAPORE

 

Diersoort:

Hond/ kat

Rabiësvaccinatie:

Ja

Quarantaine:

Ja, min. 30 dagen

Gezondheidscertificaat:

Ja, max. 7 dagen oud

Legalisering:

VWA

Dier jonger dan 3 maanden:

Niet toegestaan te importeren

Bijzonderheden:

• Importvergunning 2 weken van te voren aanvragen bij
Agri-food & Veterinary Authority of Singapore, Animal,
Meat & Seafood Regulatory Branch, 5. Maxwell Road #02-
00 Tower Block MND Complex, Singapore 069110.

Tel: 0065-622706 70, Fax: 0065-622 763 05

• Quarantaine verblijfplaats bevestigen door contact op te
nemen met Jurong Animal Quarantine Tel: 0065-268 0658,
Fax: 0065-2662985

• Aankomst 24 uur van te voren melden voor inspectie en
quarantaine bij de Changi Animal and Plant Quarantine
Tel: 0065-268 0658 Fax: 0065-2662985

• Verboden zijn de als agressief bekend staande rassen en
hun kruisingen.

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Singapore

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee (vrijgesteld)

 

 

SLOVENIE

EU land

Diersoort:

Hond/ kat/ fret

Rabiësvaccinatie:

Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna
binnen het vaccinatieschema hervaccineren

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Nee

Legalisering:

Nee

Dier jonger dan 3 maanden:

Hoeft niet gevaccineerd te worden tegen Rabiës, maar

• dient vergezeld te worden door de moeder, van wie het
nog afhankelijk is,

of

• er dient een verklaring te zijn, dat het jong tot aan de reis

 


is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is
geweest met dieren die mogelijk besmet waren met Rabiës

Bijzonderheden:

• Max. toegestane verblijfsduur in Slovenië is 6 maanden.

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Slovenië

 

 

SLOWAKIJE

EU land

Diersoort:

Hond/ kat/ fret

Rabiësvaccinatie:

Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna
binnen het vaccinatieschema hervaccineren

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Nee

Legalisering:

Nee

Dier jonger dan 3 maanden:

Hoeft niet gevaccineerd te worden tegen Rabiës, maar

• dient vergezeld te worden door de moeder, van wie het
nog afhankelijk is,

of

• er dient een verklaring te zijn, dat het jong tot aan de reis
is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is
geweest met dieren die mogelijk besmet waren met Rabiës

Bijzonderheden:

• Bij vervoer per vliegtuig, melding komst 24 uur van te
voren melden

• In openbaar vervoer verplicht muilkorven

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Slowakije

 

 

SPANJE

EU land

Diersoort:

Hond/ kat/ fret

Rabiësvaccinatie:

Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna
binnen het vaccinatieschema hervaccineren

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Nee

Legalisering:

Nee

Dier jonger dan 3 maanden:

Hoeft niet gevaccineerd te worden tegen Rabiës, maar

• dient vergezeld te worden door de moeder, van wie het
nog afhankelijk is,

of

 


• er dient een verklaring te zijn, dat het jong tot aan de reis
is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is
geweest met dieren die mogelijk besmet waren met Rabiës

Bijzonderheden:

• In hotels worden huisdieren meestal niet toegelaten

• Bepaalde hondenrassen zijn verboden o.a. Pitbull en
Dogo Argentino. Voor andere rassen geldt een aanlijn en
muilkorfplicht. Voor meer informatie, neem contact op met
de ambassade van Nederland in Spanje, afd. Landbouw:
telnr. 00 34 93 363 54 20 of nlgovbar@intercom.es

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Spanje

 

 

SURINAME

 

Diersoort:

Hond/ kat

Rabiësvaccinatie:

Ja, minimaal 30 dagen voor invoer

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Ja, max. 2 weken oud

Legalisering:

Nee

Bijzonderheden:

Indien documenten niet aan de eisen voldoen, kan
quarantaine tot verplichting gesteld worden

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.

 

 

TAIWAN

 

Diersoort:

Hond/ kat

Rabiësvaccinatie:

Ja, het dier moet min. 90 dagen oud zijn bij de vaccinatie
en de vaccinatie moet tussen 30 dagen en 12 maanden
voor vertrek gegeven worden. Booster niet meer dan 12
maanden voor invoer.

Identificatie:

Chip

Quarantaine:

21 dagen

Gezondheidscertificaat:

Ja (uitgebreid)

Legalisering:

VWA

Bijzonderheden:

• Importvergunning aanvragen (minimal 30 dagen voor
invoer):
via CKS airport: Hsinchu Branch, Bureau of Animal and
Plant Health Inspection and Quarantine (Tel: 00 886 3
3982431; Fax: 00 886 3 3982313; Email:
hc04@mail.hcbaphiq.gov.tw

via Kaohsiung airport: Kaohsiung Airport Inspection
Station, Kaohsiung Branch, Bureau of Animal and Plant
Health Inspection and Quarantine (Tel. 00 886 7 8057790;

 


Fax: 00 886 7 8068427; Email:
kh0701@mail.khbaphiq.gov.tw

• Veterinair certificaat (KLIK HIER voor een voorbeeld)
aanvragen via Bureau of Animal and Plant Health
Inspection and Quarantine,Council of Agriculture,
Executive Yuan , 9Fl., No. 51, Sec. 2, Chungching S. Rd.,
Jungjeng Chiu, Taipei, Taiwan 10075, R.O.C.,
TEL:(+886)(2)2343-1401, FAX:(+886)(2)2343-1400 E-Mail:
baphiq@mail.baphiq.gov.tw

• Extra benodigdheden: kopie van paspoort v.d. eigenaar
• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Taiwan

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee (vrijgesteld)

 

 

TANZANIA

 

Diersoort:

Hond/ kat

Rabiësvaccinatie:

Hond: tussen 6 maanden en 3 jaar voor invoer. Kat: tussen
30 dagen en 12 maanden voor invoer.

Quarantaine:

Bepaalde periode (onbekend).

Gezondheidscertificaat:

Ja

Legalisering:

Nee

Bijzonderheden:

-

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.

 

 

THAILAND

 

Diersoort:

Hond/ kat

Rabiësvaccinatie:

Ja, hond/kat moet min. 90 dagen oud zijn en is uitgevoerd
tussen de 30 dagen en 12 maanden voor invoer. Hiervan
dient een certificaat van zijn opgemaakt (EU-paspoort).

Quarantaine:

Wordt bepaald door de Thaise autoriteiten

Gezondheidscertificaat:

Ja, uitgebreid

Legalisering:

VWA

Bijzonderheden:

• Importvergunning aanvragen via Bangkok Airport animal
quarantine station, Room 308, Cargo Terminal.
Bangkok International Airport, Vibha-Vadee Rangsit Road,
Bangkok 10210 Thailand.

 


Tel: 02-6351540, Fax: 02-5351210

• Invoer verboden van Pit Bull Terriër of American
Staffordshire terriër.

• Extra benodigdheden: kopie van paspoort v.d. eigenaar

• Het dier dient in een goedgekeurde container worden
vervoerd (IATA standaard)

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Thailand

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.

Bijzonderheden:

Voor terugkeer kan een exportvergunning vereist zijn
(neem contact op met de lokale dierenarts of de veterinaire
autoriteiten ter plaatse)

 

 

TSJECHIE

EU Land

Diersoort:

Hond/ kat/ fret

Rabiësvaccinatie:

Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna
binnen het vaccinatieschema hervaccineren

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Nee

Legalisering:

Nee

Dier jonger dan 3 maanden:

Hoeft niet gevaccineerd te worden tegen Rabiës, maar

• dient vergezeld te worden door de moeder, van wie het
nog afhankelijk is,

of

• er dient een verklaring te zijn, dat het jong tot aan de reis
is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is
geweest met dieren die mogelijk besmet waren met Rabiës

Voor invoer uit alle EU-landen en alle geregistreerde derde
landen heeft men een algehele ontheffing nodig.

Bijzonderheden:

• Bij een verblijf langer dan 3 maanden is een
invoervergunning vereist

• Melding komst per vliegtuig 24 uur van te voren

• Verplichting muilkorven in het openbaar vervoer

 


• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Tsjechië

 

 

TUNESIE

 

Diersoort:

Hond/ kat

Rabiësvaccinatie:

Ja, tussen 30 dagen en 6 maanden voor invoer

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Ja, max. 3 dagen oud

Legalisering:

VWA

Bijzonderheden:

Op het certificaat vermelden dat het dier uit een gebied
komt dat de afgelopen zes weken vrij was van
noemenswaardige dierziekten

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.

 

 

TURKIJE

 

Diersoort:

Hond/ kat

Rabiësvaccinatie:

Tussen 30 dagen en 12 maanden voor invoer.

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Ja, niet ouder dan 30 dagen

Legalisering:

VWA + consulaat

Bijzonderheden:

Tot nader order is de invoer van pitbull terriërs verboden.

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.

 

 

UGANDA

 

Diersoort:

Hond/ kat

Rabiësvaccinatie:

Ja, tussen 30 dagen en 12 maanden voor invoer

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Ja, niet ouder dan 7 dagen oud

Legalisering:

VWA (adres moet er in staan)

Dier jonger dan 3 maanden:

Is toegestaan mits de moeder ingeënt is tegen rabiës en
een titerbepaling heeft ondergaan (> of = 0,5 IE/ml)

Bijzonderheden:

• Importvergunning aanvragen bij de Commissioner of
Veterinary Services, Ministry of Agriculture, Animal Industry

 


& Fisheries (P.O Box 102, Entebbe, tel: 256-42-2062, fax:
256-42-21047/20986)

• Honden dienen vrij te zijn van klinische symptomen van:
Distemper, Hepatitis, Parainfluenza, Leptospirosis,
Parvovirus, Corona virus, Lyme Borreliosis, Rotavirus en
Adenovirus Type II.
Ze dienen verder gevaccineerd te zijn (en daar geldig
bewijs van te hebben) tegen: Canine Distempter,
Letospirosis, Viral Hepatitis en Parvovirus

• Katten dienen vrij te zijn van klinische symptomen
van:Callicivirus, Leukemia, Panleucopenia, Rhinotracheitis
en Chlamydia psittaci. Ook moeten ze vrij zijn van externe
en interne parasieten. Verder dienen ze gevaccineerd te
zijn (met een geldig bewijs) tegen: Virale Hepatitis,
Parvovirus, Influenza, Panleucopenie en Calcivirus.

• Minimaal 7 dagen van te voren aan de Commissioner of
Veterinary Services in Uganda melden wanneer men
arriveert.

• Voor meer informatie zie: Invoereisen Uganda

.. Het dier dient vervoerd te worden volgens de
internationale standaard.


.. Er zal een rapport gemaakt worden door de
‘Commissioner of Veterinary Services’binnen 7 dagen na
aankomst in Uganda.

 


Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.

 

 

VENEZUELA

 

Diersoort:

Hond/ kat

Rabiësvaccinatie:

Ja, min. 60 dagen van te voren. Is 12 maanden geldig

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Ja

Legalisering:

Consulaat + VWA

Bijzonderheden:

• Dieren dienen ingeënt te zijn tegen respectievelijk
honden- en kattenziekte, vermelden op het certificaat.

• In het vaccinatieboekje vermelden:
- datum vaccinatie, type en merk van gebruikte
medicamenten
- dat de dieren max. 30 dagen voor vlucht behandeld
werden tegen in- en uitwendige parasieten
- datum van inspectie en identificatie door erkende

 


dierenarts vlak voor de reis

• Huisdieren worden niet geaccepteerd in hotels

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.

 

 

VERENIGDE STATEN

 

Diersoort:

Hond/ kat

Rabiësvaccinatie:

Ja, min. 30 dagen voor invoer (voor kat niet verplicht, maar
wordt wel geadviseerd). Over de geldigheid is niets bekend.
Advies: jaarlijks enten.

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Ja, max. 3 dagen oud

Legalisering:

Nee

Bijzonderheden:

• In hotels worden huisdieren meestal niet toegelaten.

• Collies, herderachtige en andere honden die met vee in
contact gaan komen, moeten wel in quarantaine totdat met
zekerheid is vastgesteld dat ze geen lintworm hebben

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen USA

• http://www.cdc.gov/ncidod/dq/animal/index.htm

• Voor de meest recente informatie over Canada kunt u
kijken op: Invoereisen Canada

• Hawaï: 130 dagen quarantaine

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee (vrijgesteld)

 

 

VERENIGD KONINKRIJK + de
kanaaleilanden Jersey en Guernsey

EU land

Diersoort:

Hond/ kat/ fret

Rabiësvaccinatie:

Ja, minimaal 7 maanden voor de invoer. Na de 1e
vaccinatie binnen vaccinatieschema hervaccineren

Identificatie:

Chip (voordat rabiësvaccinatie is gegeven!!!)

EU dierenpaspoort :

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, geadviseerd wordt min. 30 dagen na de rabiësenting
maar de dierenarts mag hier van afwijken. Bij een positieve
uitslag (> 0,5 IE/ml) 6 maanden wachten voor vertrek vanaf

 


de datum van bloedprikken. Wordt het dier de volgende
keer binnen het vaccinatieschema opnieuw gevaccineerd,
dan is geen nieuwe bloedtest nodig

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Nee

Legalisering:

Nee

Dier jonger dan 3 maanden:

Dieren < 3 maanden zijn niet toegestaan

Bijzonderheden:

• Voor fretten gelden andere eisen, zie bijgaand document:
http://www.defra.gov.uk/animalh/quarantine/index.htm

• Behandelen tegen wormen (Praziquantel) en teken tussen
24 en 48 uur voor inchecktijd (tijdstip vermelden!). Er dient
een in Nederland geregistreerd tekenmiddel gebruikt te
worden. Een tekenband alleen is niet voldoende, dit kan
echter wel als aanvullend middel worden gebruikt (in
paspoort de behandeling noteren).

• Geadviseerd wordt om naast het EU-paspoort ook de
officiële laboratoriumuitslag (in het Engels) van de
Rabiëstiter en oude vaccinatiedocumenten mee te nemen
ter ondersteuning van de continuïteit van de
Rabiësvaccinatie.

• Wat volgens medewerkers Eurotunnel nu (juli 2005) in het
paspoort moet staan is:
1e datum rabiësvaccinatie van voor het bloedonderzoek

en daarna alle rabiësentingen, van na het bloedonderzoek.

 

• Het is niet toegestaan dieren op een andere manier (bv.
met een zeilboot) in de UK of Ierland te importeren dan via
de officiële goedgekeurde transportroutes (veerboot Calais,
Hoek van Holland, vliegtuig).

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen UK

• DEFRA informatienummer: 0044-870-2411710 (ma t/m
vrij, 8.30-17.00 UK time) of email:
pets.helpline@defra.gsi.gov.uk

Extra informatie

Als oud paspoort vol is, zijn dit de regels voor een nieuw
paspoort:
- laatste rabiësvaccinatie overnemen (ook als deze al in het
oude paspoort genoemd is)
- Bloedtest overnemen
- Pag. 1 t/m 3 volledig invullen (dus ook chip)
- Oude paspoort hoekje afknippen
- Beide documenten meenemen

 

 

ZUID-AFRIKA

 

Diersoort:

Hond/ kat

Rabiësvaccinatie:

Ja, tussen 30 dagen en 12 maanden voor invoer bij eerste
vaccinatie. Bij een boostervaccinatie geldt geen
wachttermijn van 30 dagen en deze is maximaal 12
maanden geldig

Identificatie:

Ja, chip verplicht (ISO standaard 11784/11785)

Quarantaine:

Nee

 


Gezondheidscertificaat:

Ja, max. 10 dagen oud (zie bijzonderheden)

Legalisering / certicering:

Door VWA, op locatie bij de eigenaar. Zie: werkwijzer

Bijzonderheden:

• Een invoervergunning is verplicht. Kijk voor meer
informatie op: Invoereisen Zuid-Afrika
Klik op “Import/Export Policy Unit”. Ga naar “Import” en klik
op “How to apply for an import permit”.


• De honden moeten negatief zijn getest op: Brucella canis,
Trypanosoma evansi, Babesia gibsoni, Dirofilaria immitis
en Leishmaniasis. Zie link achter Legalisering. Deze
onderzoeken moeten worden uitgevoerd door het CVI-
Lelystad.

• Dieren < 3 maanden geen vaccinatie vereist. Het
moederdier moet ten tijde van de geboorte een geldige
rabiësvaccinatie hebben. Deze moet minimaal 30 dagen en
maximaal 12 maanden voor de geboorte van pup of kitten
gegeven zijn.

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, vóór vertrek uit Nederland te bepalen.

Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is
gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.

 

 

ZWEDEN

EU land

Diersoort:

Hond/ kat/ fret

Rabiësvaccinatie:

Ja, min. 5 maanden voor invoer. Na de 1e vaccinatie
binnen vaccinatieschema hervaccineren zoals in de
bijsluiter aangegeven door de fabrikant van het vaccin

Identificatie:

Chip of goed leesbare tatoeage (voordat rabiësvaccinatie
is gegeven!!! Mocht dit niet het geval zijn, zie
bijzonderheden)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Ja, tussen de 120 dagen na de laatste enting tot het
moment dat de vaccinatie verloopt (zie bijsluiter van het
vaccin). Na een positieve uitslag is er geen wachttermijn.
Wordt het dier de volgende keer binnen het
vaccinatieschema opnieuw gevaccineerd, dan is geen
nieuwe bloedtest nodig

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Nee

Legalisering:

Nee

Dier jonger dan 3 maanden:

Worden in uitzonderingsgevallen toegelaten. Neem contact
op met de Swedish Board of Agriculture (www.sjv.se)

Bijzonderheden:

• Het dier moet de afgelopen zes maanden in EU-/EVA-
landen verbleven hebben

• Het dier dient ontwormd te worden (Praziquantel) binnen
10 dagen voor invoer. De dierenarts tekent dit in het
paspoort op (datum en gebruikt merk vermelden aanwezig

 


)

• Alle originele papieren inclusief het vaccinatieboekje en
de uitslagen van het laboratorium gekoppeld aan het
identificatienummer van het dier dient de importeur bij zich
te hebben

• Dieren moeten aan de grens gemeld worden

• Indien het dier door de dierenarts reeds eerder
gevaccineerd is tegen rabiës terwijl het nog niet gechipt
was of de dierenarts heeft een rabiësvaccinatiecertificaat
gezien van het betreffende dier, dan kan de dierenarts een
“identity certificate” schrijven. Voorbeeldtekst:

”I, DVM XXXX, hereby state that the dog/cat XX (name), a
XX years old XX (colour, and coat)
(breed)(male/female/castrated/sterilized),which according
to a veterinary certificate was rabies vaccinated on XX YY
ZZZZ, has been identity marked today with the number
XXXX.

The identity of the animal is thus confirmed from the date of

the above mentioned rabies vaccination until today.

(Date, the veterinarian’s signature and name in capitals)”

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Zweden
(engels vlaggetje aanklikken)

 

 

 

ZWITSERLAND

 

Diersoort:

Hond/ kat

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

Rabiësvaccinatie:

Ja: 1e keer min. 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna
binnen het vaccinatieschema hervaccineren

Quarantaine:

Nee

Gezondheidscertificaat:

Nee

Legalisering:

Nee

Dier jonger dan 3 maanden:

Hoeft niet gevaccineerd te worden tegen Rabiës, maar

• dient vergezeld te worden door de moeder, van wie het
nog afhankelijk is,

of

• er dient een schriftelijke verklaring te zijn, dat het jong tot
aan de reis is opgegroeid op de geboorteplek en niet in
contact is geweest met dieren die mogelijk besmet waren
met Rabiës

 


Bijzonderheden:

• Dieren moeten aan de grens gemeld worden

• Maximaal 5 dieren

• Honden (en kruisingen) van de volgende rassen: American
Staffordshire terrier, Staffordshire bullterrier, Engelse
Bullterrier, Dobermann, Argentijnse Dog, Fila Brasileiro,
Rottweiler, Mastiff, Mastino Espagnol, Mastino Napoletano
en de Tosa Inu worden wel tot Zwitsers grondgebied
toegelaten, echter op de volgende voorwaarde: verplicht
aanlijnen en muilkorven

• Klik hier voor uitgebreide info: Invoereisen Zwitserland

Indien het dier na de reis weer
terugkomt in Nederland is verplicht:

 

Identificatie:

Chip (of goed leesbare tatoeage)

EU dierenpaspoort:

Ja

Bloedtest op Rabiës titer:

Nee (vrijgesteld)